От българска стърана в проекта участват съвместно Целодневна детска градина „Пинокио” – гр.Русе и Асоциация Дислексия – България. Нашата цел е да организираме и ръководим групи по интереси за деца от различни възрасти, в които заедно ще участват деца със СОП и техните връстници. Ще се провеждат занимания по музика и танци, рисуване и художествени занаяти; театър, кулинарство и градинарство, екология, информационни технологии и спорт. Предвижда се в партниращите институции да бъдат формирани екипи от учители и родители, които активно да се включат в проектните дейности. Педагозите заедно със специалистите от Асоциация Дислексия – България ще имат възможност да наблюдават добри практики в училищата партньори, както и съвместно да участват в разработването на методически материали за работа с деца със специфични образователни потребности.