Дислексията – разпознаваема и приета

 

Проектът бе разработен по Програма "Знание, успех, промяна" на Фондация "Работилница за граждански инициативи  http://wcif-bg.org/.

Целта на проекта е популяризиране на състоянието дислексия, повишаване на уменията за разпознаването му и формиране на адекватна нагласа към проблема сред начални учители, специалисти /логопеди и ресурсни учители/ и родители.

Асоциация Дислексия – България организира с благотворителна цел две представления на мюзикъла “Храбрият оловен войник” по едноименната приказка на Ханс Кристиян Андерсен, в изпълнение на деца от град Добрич. Паралелно бе проведена и благотворителна акция за набиране на средства за изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали по проблемите на дислексията. В рамките на проекта „Дислексията – разпознаваема и приета от учители, специалисти и родители” бе издадена брошура „Дислексия? А сега накъде?” в помощ на учители и родители. Бяха организирани редица срещи с учители и родители, на които бяха презентирани както информационните материали, така и дейността на Асоциацията.