Какви са основните стъпки?
 

Стъпка 1

 

Добре би било бъдещият клиент /или неговите родители, ако се касае за дете/ да прочетат някоя от книгите на Роналд Д. Дейвис /"Дарът на дислексията" или "Дарът на ученето", за съжаление все още не са издадени на български/, или книгата на Робин Темпъл "Дислексия - Практически и лесни за следване съвети".

 

Стъпка 2

 

Посредством обстойно интервю и анкета с детето и родителя, ние изясняваме конкретните потребности и цели на клиента и съобразяваме програмата с тях.

 

Стъпка 3

 

Преценяваме способността на клиента да възприема образите триизмерно.

 

Стъпка 4

 

Клиентите, приети за програмата, се научават как да възприемат символите коректно, как да различават "изкривените" /погрешни/ възприятия, причинени от дезориентацията и как съзнателно да ги коригират. Това се реализира с помощта на специфични техники за тренинг на възприятията и на координацията.

 

Стъпка 5

 

Ние напътстваме клиента и му помагаме да се научи да използва целенасочено своите възприятия, за да усвои основните символи на езика, да подобри четенето и писането чрез изработване на модели на думи и понятия от глина.

 

Стъпка 6

 

Ние работим с родителите, осигурявайки им подпомагащо обучение, така, че да могат да продължат работата с детето вкъщи след края на Програмата. Родителите се научават да разбират детето си и го стимулират в ученето.