Може ли тази програма да помогне за разрешаването на други проблеми с ученето?

Да. Ето няколко случая, при които Програмата дава добри резултати:

  • Дисграфия (проблеми с писането);
  • Дискалкулия (проблеми със смятането);
  • Дефицит на вниманието;
  • Дефицит на слуховите възприятия;
  • Затруднения с моторната координацията;
  • Затруднения с разбирането на понятията, свързани с времето и реда (сами по себе си тези затруднения са симптоми за хиперактивност с/без дефицит на внимание).