На кого може да помогне тази програма?

На всеки, притежаващ силните страни на хората с дислексия, изпитващ затруднения като описаните в Симптомите на дислексията, и който има силното желание да открие своя начин за справяне със затрудненията и търсещ промяна - заради собственото си усъвършенстване, а не заради желанията и настояванията на близките си.