Подходяща ли е коригиращата Дейвис® програма за всеки?
 

Всеки, който се е насочил към тази програма трябва да е силно мотивиран и стремящ се да постигне промяна. Понякога детето не е готово и родителят може да бъде посъветван да отдели време и да подготви детето. Това не означава, че програмата не е подходяща. Много е възможно поради затрудненията си детето да получава толкова много помощ от близките си, и това да прави живота му толкова лесен, че то да не вижда причина да промени ситуацията. Също много важно е родителят да разбере същността на програмата /принципите, на които се крепи тя/ и да е готов да осигури продължаващите занимания с детето вкъщи и след края на Програмата.

Може да има съпътстващи състоянието на клиента затруднения, които да правят програмата неподходяща - като неразрешени психологически проблеми, или прием на определени медикаменти.