Какво може да очаква човек да постигне в резултат на програмата?

Обикновено в края на петдневната програма се наблюдава значителен напредък по отношение на четенето. По-нататъшният прогрес зависи от личната мотивация на клиента и доколко той ще продължи да използва техниките, усвоени по време на Програмата докато те се превърнат в неотменна част от неговия начин на учене.

 

 • Способност съзнателно да контролира дезориентацията и евентуалните "изкривявания" във възприятията;
 • Подобрена способност за поддържане необходимото ниво на концентрация;
 • Намаляване на симптомите на проблемите с ученето;
 • Подобрена техника на четене;
 • Усвояване символите на езика /буквите, съответстващите им звуци, препинателните знаци/ и по този начин четенето да престане да бъде източник на объркване;
 • Усвояване така наречените "ключови думи" - тези, които причиняват дезориентация и объркване при четене. Това дава възможност на клиента да започне да разбира или да подобри нивото на разбиране на текста, който чете. Глината се използва като средство за творческо учене, което е основно за хората с дислексия. Техниката за усвояване на ключовите думи с помощта на глина може да бъде прилагана от клиента и след програмата в процеса на учене по всички предмети;
 • По-високо ниво на разбиране на прочетеното, в резултат - подобрение на правописа;
По-голяма ефективност на ученето; усвояване на един различен начин на учене, който може да се използва през целия живот;
 • Повишен праг на фрустрация /объркване/;
 • Подобрена двигателна координация;
 • Подобрени слухови възприятия /по-добро ниво на разбиране при слушане/.
 • Нараснала увереност в личните способности, повишено самочувствие;
 • По-голямо разбиране за това какво причинява объркването;
 • Нови умения и средства за справяне с личните възприятия, които могат да бъдат използвани през целия живот;
 • Забележимо подобрение на едно или повече от базисните академични умения.

Програмата е ново начало, а не крайна мярка. По време на Програмата може да се очаква позитивната промяна и подобряването на базисните умения. Времето след Програмата, продължаващото използване на усвоените техники е от изключително значение за постигане на желания краен резултат. И след програмата клиентът ще се нуждае от помощ за преодоляване на пропуските в усвояване на учебния материал и за постепенно повишаване на резултатите в училище. Ако и след Програмата работата продължи с необходимата настойчивост и постоянство, клиентът ще е в състояние да запази темпото на усъвършенстване на уменията си, постигнато по време на Програмата. Поддържането на контакт с обучителя и след края на Програмата е от изключително значение, защото това осигурява на обучителя постоянен поглед върху прогреса на клиента.