Какво става след програмата?

Клиентът трябва да продължи да работи за коригиране на дислексията, използвайки техниките, усвоени по време на Програмата. Клиентът трябва постепенно да отработи и усвои всички "ключови думи". Това се прави с помощта на родител, учител, приятел /в зависимост от възрастта на клиента/. Темпото следва да е от 1-2 думи на седмица при по-малките ученици, до 4-5 думи за по-големите ученици и възрастните. Техниките, усвоени по време на Програмата могат да бъдат използвани за усвояване на всяка една дума, на всяко едно понятие, по всички учебни предмети и това значително обогатява уменията за учене.