По какво тази програма се различава от другите подобни, насочени към преодоляване на дислексията? Защо традиционният начин на учене е безрезултатен/неуспешен?

Дейвис не твърди, че Програмата може да излекува дислексията, защото според него тя не е заболяване. Това, което тя постига е да научи клиента как да преодолява затрудненията, породени от дислексията. Дейвис Програмата използва естествените силни страни на всеки отделен клиент и неговия личен начин на учене, за да се справи с проблемите. Програмата е насочена към причините, пораждащи дислексията, не към последствията от нея. Повечето други програми третират само симптомите и се базират на многократно повтарящи се упражнения /което хората, и особено децата с дислексия намират за еднообразно и отегчително/.

Хората, които мислят в триизмерни образи, може да срещат сериозни затруднения да учат по традиционния начин. Объркването настъпва, когато те се сблъскат със символите, каквито са буквите, думите, числата. Тези символи не са триизмерни.