Кой трябва да работи с клиента след края на програмата?
 

Човекът, който ще осъществява последващата работа трябва да е в добри отношения и да има пълното доверие на клиента, и не е задължително това да е родител. Клиентът има нужда да се чувства сигурен и спокоен в присъствието на човека, който ще работи с него. Този човек следва да е някой, който няма да изземе /освободи/ от клиента неговата отговорност и контрол над проявите на собствената му дислексия. Подкрепящият човек е добре да познава метода Дейвис или да е преминал съпътстващо обучение при консултант-обучител по метода Дейвис. Човекът, който ще осъществява тази подкрепа може да е родител, учител, член на семейството, приятел или партньор, когато става въпрос за възрастни. Добре е този човек да е присъствал поне на някое от занятията по време на Програмата, за да разбере как най-добре може да осъществи нужната подкрепа след края на Програмата. Съпътстващото обучение представлява кратък преглед на това, което е правено с клиента и инструкции как може клиентът да бъде подпомогнат при използването на новоусвоените техники в училище, на работа, по време на игра или във всекидневието.

Присъствието на родителите на децата в училищна възраст е задължително през първия ден на Програмата докато трае Интервюто за установяване на симптомите /ако не е направено предварително/ и при заключителната сесия, когато обучителят дава указания за последващата работа /дори когато родителят не е човекът, който ще осъществява последващата подкрепа/.