Проект DYSLANG ПДФ Печат Е-мейл

dyslang logo m  

                        Приключи работата по проект DYSlANG. 55 участници от цялата страна, сред които учители по чужд език, начални учители, ресурсни учители, логопеди, психолози, студенти от педагогическите специалности и родители, успешно приключиха пилотния дистанционен обучителен курс "Дислексия, билингвизъм и чуждоезиково обучение". 
 

 

Целта на проекта DYSLANG бе да разработи Наръчник и електронен курс за учители и родители в подкрепа на деца билингви с дислексия в изучаването на чужд език, включен в учебната програма.

Ако проявявате интерес по темата, моля попълнете анкетата (http://tinyURL.com/Dyslang-Bulgaria).

Бюлетините на проекта може да свалите

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Бюлетин 3

Проектът взаимства постиженията по други проекти по отношение на дислексията и разработва ресурси за подпомагане преподаватели по чужди езици в работата им с деца билингви с дислексия. За дислексиците изучаването на чужд език е истинско предизвикателство. В съвременния свят обаче владеенето на чужд език от преимущество се превръща в необходимост – и е предпоставка не само за постигане на добри резултати в училище, но и за по-добра професионална реализация в бъдеще.

Проектът си постави за задача

  • да помогне на учащите билингви с дислексия чрез повишаване      компетентността на техните учители;
  • да предостави на учителите възможност за обучение, от което те се      нуждаят;
  • да разработи материали в рамките на обучението, които да дават допълнително      знание;
  • да представи примери на добра практика в различните европейски страни      – партньори по проекта;
  • да увеличи информираността на общността по проблемa.

Какво е различното?

  • участието в курса НЕ Е свързано с откъсване от работното място;
  • получавате СЕРТИФИКАТ за придобити компетенции.

Повече за проекта може да прочетете на www.dyslang.eu