ПДФ Печат Е-мейл

Проект SMART – RoboBraille

 

  Logo-SMART   LdV - logo

 

SMART - курс

Обучителните материали, разработени от партньорите по проекта SMART - RoboBraille, включва наръчник и набор от презентации.

За да улесни ползването на програмата RoboBraille и други свободно достъпни софтуерни продукти, проектният екип от специалисти е разработил "уроци", които стъпка по стъпка разясняват процеса на конвертиране на документи в различни алтернативни формати, което ги прави достъпни и за хората със зрителни увреждания и затруднения в четенето. Наръчникът и презентациите са на разположение на заинтересованите, а Асоциация Дислексия - България предвижда организирането на обучения за учители и родители за работа със споменатите програми.

 

 

RoboBraille SMART Alternative Media

Наръчник

 

 

Август 2015 г.

 

Наближава официалният финал на проекта. В продължение на две години екипите на Асоциация Дислексия - България и Ресурсен център - Русе работиха заедно по изпълнение на проектните задачи. В резултат на съвместната работа в рамките на проекта много колеги бяха обучени как да използват програмата RoboBraille при разработване на обучителни материали, осигуряващи по-голяма достъпност за учениците със зрителни увреждания и затруднения в четенето и ученето. Първите материали, конвертирани с RoboBraille в различни алтернативни формати скоро ще бъдат свободно достъпни за позлване от учители и родители на сайта на Асоциация Дислексия - България.

 

Юли 2015 г.

Информационен Бюлетин 4

 

Юни 2015 г.

Майкъл Голдрик, като представител на National College of Ireland - домакин на заключителната среща по проекта, приветства в Дъблин партньорите от Дания, България, Унгария, Полша, Австрия и Румъния. Както при всяка от предходните работни срещи, и в Дъблин, наред с отчитане изпълнението на проектните задачи, се проведе и практическо занятие, в което - наред с екипите от страницте партньори, взеха участие и студнети с дислексия от университета - домакин. Занятието премина под формата на 2-часово обучение на студентите, което ги запозна с международните стандарти за достъпност, със същността на алтернативните формати с цел осигуряване на по-голяма достъпност на обучителните материали, със структурата и съдържанието на обучителния курс, разработен от партньорите в рамките на проекта SMART - RoboBraille. Студентите имаха възможност самостоятелно да преобразуват материали в различни алтернативни формати.

 

Март 2015 г.

Партньорите по проекта, оценявайки високо ползотворното сътрудничество помежду си и желаейки да продължат съвместната си работа, подготвиха ново проектно предложение в рамките на програма Erasmus+. Целта на предложения проект е подготвяне на набор от практически ръководства, покриващи основните принципи на преподаването на различни общообразователни предмети на ученици със зрителни увреждания и затруднения в четенето. 

 

Декември 2014 г.

Информационен Бюлетин 3

 

Ноември 2014 г.

В края на месец ноември специалистите от страните партньори по проекта се събраха в столицата на Румъния - Букурещ, на своята пета работна среща. Домакин на срещата бе Училището за деца със зрителни увреждания. Гостите се запознаха с работата на своите колеги от училището, насочена към търсене на максимални възможности за ефективно подпомагане на незрящите деца в тяхното обучение и по-нататъшна житейска реализация. Демонстрирано бе използването на програмата RoboBraille в учебния процес с ученици от различни възрасти. В рамките на срещата се проведе и практическо занятие за създаване на електронни книги с помощта на RoboBraille и други свободно достъпни програми.

 

Ноември 2014 г.

Информационен Бюлетин 2

 

Октомври 2014 г.

Какво представлява DAISY книгата и как може да бъде създадена с помощта на програмата RoboBraille бе темата на практичексото занятие, провело се в рамките на четвъртата работна среща по проекта през м.октомври 2014 г., чийто домакин бе Асоциация Дислексия - България със съдействието на Ресурсен център - Русе. Гостите от страните партньори имаха възможност да наблюдават занятия в Ресурсния център с деца със зрителни увреждания и затруднения с четенето, при които бяха използвани и материали, конвертирани в алтернативни формати с помощта на програмата RoboBraille.

 

Юни 2014 г.

Под формата на уъркшоп премина третата работна среща в Будапеща, Унгария. Ева Дьормати, от Института по психология на Унгарската Академия на науките, бе основният презентатор на срещата. Тя запозна партньорите със спецификите и характеристиките на материалите, предоставяни на хората със затруднения в четенето /дислексия/, така че да са по-лесно достъпни за тях.

 

Април 2014 г.

Информационен Бюлетин 1

 

Март 2014 г.

Домакин на втората работна среща, която се проведе във Виена, Австрия от 3 и 4 март, бе Австрийската асоциация на хора със зрителни увреждания. В рамките на срещата, освен текущите въпроси по хода на проекта, бе проведено практическо занятие за подготовка на документи в doc и pdf в съответствие с международните стандарти за достъпност. Срещата с директора и учителите от федералния институт за образование на хора със зрителни увреждания бе не само интересна, но и полезна за специалистите от всички страни - партньори.

 

Октомври 2013 г.

На 30 и 31 октомври в гр.Хилерод, Дания, се проведе първата работна среща по проект SMART – RoboBraille. Партньорите обсъдиха работния план за предстоящите две години, разпределиха задачите и ангажиментите по реализиране на заложените в проекта цели. Специалистите от SensusApp, които са съ-координатор на проекта и са автори на програмата за преобразуване на документи в алтернативни формати RoboBraille запознаха присъстващите с основните характеристики на програмата, нейните възможности и как тя може да бъде използвана за подпомагане на хора със зрителни увреждания и затруднения в четенето.

 

Септември 2013 г.

Стартира новият проект, по който Асоциация Дислексия – България ще работи през следващите две години заедно с партньори от Дания, Полша, Унгария, Австрия, Ирландия и Румъния. Проектът е базиран на използване на продукта RoboBraille, разработван  в рамките на друг проект.

Целта на проекта SMART – RoboBraille е да проучи и създаде предпоставки за прилагане на нови методи за разработване на образователни материали в алтернативни формати (подходящи за хората със зрителни нарушения и със затруднения в четенето), спомощта на RoboBraille и на други подходящи софтуерни продукти. Успоредно с това проектът предвижда обучения за учители, родители, подкрепящи специалисти, работещи с учащи с този тип затруднения, как да използват тези методи.

В рамките на проекта партньорите ще си сътрудничат в създаването на цялостен обучителен курс, състоящ се от обучителни материали, практически дейности и набор от тестваните методологии и технологии. След края на проекта курсът ще стане част от обучителните програми, предлагани от всяка от участващите институции в съответната страна.