ПДФ Печат Е-мейл

 

ПРОЕКТ DYS2GO

Dys2GO-LOGO

Март 2021

 

На 23 март 2021 се проведе заключителната конференция по проект DYS2GO, на която бяха представени крайните резултати от 2,5-годишната работа по проекта.

 

Collage

 

 

В конференцията, освен представители на партньорите, взеха участие учители и специалисти от страните, участващи в проекта, но също колеги от Португалия, Турция, Словения и др. Сред участниците в конференцията бяха всички членове на екипа на Асоциация Дислексия – България, работил по разработването на DYS2GOобучителните игри.

 

Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия – България запозна присъстващите с работата на Асоциацията по програма Еразъм+ и ролята на организацията в реализирането на проекта Dys2Go.

 

 

 

Март 2021

На 18 март резултатите от работата по проект Dys2Go бяха представени на специално организирана среща в гр.Русе. В събитието, при спазване на всички противоепидемични изисквания, взеха участие учители и специалисти, работещи с деца и младежи с дислексия и други обучителни затруднения.

 

Collage 3.1

Присъстващите бяха запознати с идеята, довела до разработването на проекта, с хода на работата по създаването на Dys2Goобучителните игри, с резултатите от пилотното тестване и с мнението на учениците и учителите, взели участие в него.

Бяха представени игри от седемте области: слухова дискриминация, слухова памет, слухови последователности, зрителна дискриминация, зрителна памет, зрителни последователности и пространствена ориентация, както и разработените от партньорите пет сюжетни игри.

Във втората част на срещата участниците имаха възможност на практика да се запознаят с приложението и да проиграят някои от разработените игри. Специално внимание бе отделено на сюжетната игра „Изгубени в пирамидата“, разработена от Асоциация Дислексия – България.

Повече информация за проекта може да получите на сайта на проекта www.dys2go.eu , откъдето може да свалите приложението в една от трите версии – Windows, Android илиiOS.

 

Март 2021

ERASMUS+ проект DYS2GO: „Обучителни игри за учащи с дислексия“ (Nr. 2018-1-LV01-KA204-046970)

 

Заключителна конференция

 

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в заключителната конференция по проект DYS2GO: „Обучителни игри за учащи с дислексия“ (Nr. 2018-1-LV01-KA204-046970), реализиран в рамките на програма Еразъм+.

 

Конференцията ще се състои онлайн, на 23 март 2021 г. от 14:00 ч.

 

Конференцията е организирана от партньорите по проекта: Латвийски Университет (Координатор), Асоциация Дислексия – България, E-Learning concepts – Австрия, Euroface Consulting s.r.o. – Република Чехия, Socialiniu projektu institutas – Литва и GedonSoft GmbH – Германия.

 

На конференцията ще бъдат представени

разработените в рамките на проекта обучителни игри, целящи подобряване на някои ключови умения, за които е известно, че са от особено значение за учащите с дислексия. Според мнението на учителите и учениците от страните – партньори, взели участие в пилотното тестване, игрите са интересни, полезни и могат лесно да се използват и като част от учебния процес в училище, и като средство за само-тренировка вкъщи. Фактът, че приложението е достъпно във версии за Windows, Android и iOS го прави лесно достъпно и приложимо навсякъде и по всяко време.

 

За участие в Конференцията трябва да се регистрирате не по-късно от 19 март 2021 на: https://forms.gle/z1RtZ23EWsHEtY2J9.

 

Моля, попълнете внимателно регистрационната форма. Обърнете специално внимание на правилното попълване на валиден имейл адрес, защото на него ще получите линк към Конференцията в Zoom, а след това и Сертификат за участие в международната конференция.

 

Програмата на Конференцията може да изтеглите тук:

 

http://bit.ly/DYS2GO_Conference_Agenda

 

Екипът на проект DYS2GO, координатор; проф. Илзе Иванова 

 

 

Февруари 2021

Приключи пилотното тестване на разработените в рамките на проекта обучителни игри. В него взеха участие 14 учители и 55 ученици от цялата страна.

От споделените от участниците мнения могат да се направят следните изводи:    dys2go webiiste

1/ Общата оценка за игрите е много позитивна. И учителите, и учениците харесват възможността да избират измежду над 120 индивидуални игри и 5 сюжетни игри, както и различните нива на трудност;

 

2/ Много от участниците изразяват желание да бъдат разработени още сюжетни игри, които да са обвързани с учебното съдържание по различни учебни предмети (напр.история, география...);

3/ Като недостатък се споменава единствено сравнително дългото време, което е нужно за сваляне на приложението (между 15 и 30 минути в зависимост от скоростта на интернета). Затова пък, веднъж свалени, игрите могат да се играят навсякъде и по всяко време без необходимостта от интернет връзка.

Най-новите версии на приложението могат да бъдат свалени от сайта на проекта: www.dys2go.eu 

 

 

 

Януари 2021

Поради създалата извънредна обстановка във връзка с пандемията от Ковид-19 през последните няколко месеца се наложи срещите между партньорите да се провеждат онлайн, което даде възможност да бъдат пълноценно използвани възможностите на интернет. Организирането на онлайн срещи се оказа безспорно по-лесно от организирането на "срещи на живо" и партньорите се възползваха от възможността да работят заедно по реализирането на проектните дейности в максимална степен.

Online meeting-25.01.2021-2

За последните два месеца бяха проведени три онлайн работни срещи между партньорите (на 2 и 16 декември 2020 и на 25 януари 2021), на които се обсъждаха подготовката и провеждането на дейностите по тестване и оценка на разработените DYS2GO обучителни игри с представители на целевите групи - учители и ученици.

Изключително ползотворни бяха дискусиите и споделянето на идеи за това как в извънредната епидемиологична обстановка да се осъществят тези дейности, така че да се ангажират възможно по-голям брой участници в процеса на тестване и оценка на игрите и да се събере тяхното мнение и препоръки. На последната среща бяха представени и първите резултати от тестването.

На 22 януари Радио Русе излъчи интервю с Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия - България за резултатите от проекта Dys2Go. Цялото интервю може да чуете тук: http://bit.ly/Interview_Radio_Ruse_DYS2GO

Interview - 22.01.2021

 

 

Декември 2020

Започва процесът на финално тестване на обучителните игри, разработени в рамките на проекта. Приложението е разработено за Windows, Android и iOS. Може да свалите приложението в желаната от вас версия от сайта на проекта: www.dys2go.eu/bg/download 

Ще сме ви благодарни, ако след като свалите и проиграете някои (или всички) игри, споделите вашето мнение като попълните съответната анкета:

За учители: https://bit.ly/Dys2Go_Feedback_Teachers

За ученици: https://bit.ly/Dys2Go_Feedback_Learners

 

Септември 2020

Втора онлайн среща се проведе на 17 септември. Дискусията отново бе съсредоточена върху вътрешното (от проектните екипи) тестване на игрите, докладването на установените технически грешки/проблеми, уточняване на сроковете за тяхното отстраняване. Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка поради КОВИД-19 се оказа някои от планираните дейности по проекта да не могат да се реализират в предвидените срокове. Партньорите взеха решение да поискат проектния период да бъде усължен до края на м.март 2021 г.

Meeting-17.09

Юни 2020

Поради наложените ограничения в пътуванията между страните във връзка с пандемията от КОВИД-19 се оказа невъзможно реализирането на планираната за месец май работна среща в гр.Каунас, Литва. Това наложи партньорите по проекта да използват възможностите на интернет и да осъществат срещата онлайн. 

Основната тема за дискусия беше текущото състояние на разработваните обучителни игри, водеща роля в програмирането на които имат немските партньори от GedonSoft. Всички партньори работят активно по изготвянето по разработването на сюжетните игри и тяхното тестване. 

 

Февруари 2020

Готови са техническите спецификации на обучителните игри, както и по-голямата част от медиа файловете. Партньорите от GedonSoft (Германия) започнаха работа по програмирането на игрите и в скоро време се очаква да е готова първата демо версия за Windows. 

Октомври 2019

В началото на месеца партньoрите се събраха на трeта на работна среща по проекта в гр.Русе, България, домакин на която бе Асоциация Дислексия - България. Презентациите и дискусиите в основната си част бяха насочени към подготовка на спецификациите на игрите и разработване на медиа файловете. Одобрена бе структурата на игрите. Всички партньори представиха своите идеи за т.нар. игри-истории. Партньорите от Германия демонстрираха демо-версията на DYS2GO приложението за Windows и Android. Всички партньори направиха своите коментари по текущата разработка, които ще бъдат взети под внимание за по-нататъшното усъвършенстване на продукта. Партньорите обсъдиха и предстоящото вътрешно обучение за използването на приложението, което ще се проведе през м.май 2020 г. в Каунас. Литва. Във всички страни партньори вече е направено първото информативно представяне на проекта, неговите цели и очаквани резултати пред целевите групи.

f4 f7 f1

 

Април 2019

На 22 април 2019 г. се проведе среща на представители на Асоциация Дислексия - България и работещите в Регионален центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Русе. Присъстващите бяха запознати с идеите и целите на проекта, основните задачи, които стоят пред международния проектен екип. Бяха представени заключенията, направени въз основа на предварителното проучване и Педагогическата рамка, залегнала в основата на разработваните обучителни игри. Специалистите, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности проявиха интерес към проекта и изразиха желание и в бъдеще да получават информация за напредъка по разработването на игрите и възможностите за тяхното прилагане в работата им.

ME1-1 ME1-2 ME1-3 ME1-4

 

Март 2019

Красивият град Бремен, Германия бе домакин на втората среща по проекта DYS2GO. Партньорите одобриха окончателния вариант на първият проектен продукт: Педагогическата рамка, която ще е основа за разработване на обучителните игри. Предстои в следващите месеци партньорите да се съсредоточат върху обсъждане структурата и съдържанието на игрите. Взето бе решение в допълнение към "единичните" игри, чиято цел е трениране на ключови умения, да бъдат разработени и пет сюжетни линии, в които да са включени игри от различните седем области - зрителна памет, зрителна дискриминация, зрителни последователности, слухова памет, слухова дискриминация, слухови последователности и пространствена ориентация.

бремен бремен2

 

 

Ноември 2018

Първа работна среща по проекта във Виена, Австрия. Обсъждане на общата стратегия за реализиране на проектните дейности, разпределяне на задачите и отговорностите.

IMG 3863-small IMG 3890 IMG 3963-small IMG 3904-small

***

Октомври 2018

Асоциация Дислексия – България започна работа по нов проект, финансиран по Ерасмус+, Стратегически партньорства в сферата на обучението на възрастни.

Партньори по проекта са:

Латвийски Университет – Рига, Латвия (координатор)

E-Learning concepts (ELC) – Австрия

Асоциация Дислексия – България

GedonSoft GmbH - Германия

Институт за социални проекти – Литва

Euroface Consulting s.r.o. – Чехия

Проектът DYS2GO се явява един вид продължение на два предишни проекта, реализирани по програма Грюндвиг, EDYSGATE (2008) и DYS 2 (2011).

DYS2GO е насочен както към учителите, така и към младежите с дислексия. Основната задача е разработването на серия мотивиращи игри за мобилни устройства. Игрите целят трениране на внимателно подбран набор от умения, за които се знае, че са проблемни хората с дислексия. Фокусът е на следните седем областЗрителна дискриминация

  1. Зрителна дискриминация
  2. Зрителна памет
  3. Зрителна последователност
  4. Слухова дискриминация
  5. Слухова памет
  6. Слухова последователност
  7. Пространствена ориентация

DYS2GO игрите ще бъдат базирани на сензорните подходи за обучение. Изследванията показват, че развитието на упоменатите умения (възприятия, памет, внимание, ориентация) са предпоставка за развитието на добри умения за четене и писане. Приложението за DYS2GO игрите ще бъде придружене от учебно ръководство за начина на използването му в учебния процес.

Игрите ще могат да се играят на мобилни устройства (Android, IOS), както и на Windows.