ПДФ Печат Е-мейл

REF2: Reading with Ease and Fun - 2

 

REF2-Logo-Смалл

м.юни 2022 г.  

Заключителна конференция за представяне на резултатите от работата по проект REF2: Четенето – лесно и приятно. Проектът стартира през ноември 2019 г и приключва в края на месец юни 2022 г. Координатор на проекта е Асоциация Дислексия – България, а партньори са различни образователни институции от Турция, Румъния, Словения, Латвия, Литва, Португалия и Гърция.

ME-17-06-2022-Collage

За участие в конференцията бяха поканени начални и ресурсни учители, студенти от педагогическите специалности на Русенския университет, представители на регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование и др.

За периода на проекта в различните дейности, целящи формиране на добри четивни умения и навици у малките ученици, както и повишаване на интереса им към книгите и мотивацията им да четат, се включиха над 300 деца от четири училища: ОУ „Отец Паисий“ – Русе, ОУ „Отец Паисий“ – Мартен, СУПНЕ „Фр.Шилер“ – Русе и ОУ „Н.Обретенов“ – Русе. Уроци по четене, Четене на сцена, Четене с рисуване, Екипно четене, Четене в библиотеката – са част от „секциите“, в които работиха децата заедно със своите учители. 12 учители от споменатите училища имаха възможност да участват в международните обучения и срещи за обмяна на опит заедно с колеги от страните – партньори.

Отчитайки постигнатото, отличното сработване на екипа и изключително позитивните отзиви на всички участници в проектните дейности, партньорите обмислят идеи за продължаване на съвместната работа.

 

м.юни 2022 г.  

Готова е книжката с верижни истории за деца, написани от деца и вече е достъпна в електронен формат. Всяка история е започната в една от страните, продължена е в друга и е изпратена по-нататък... Историите са пропътували хиляди километри между България, Португалия, Турция, Латвия, Словения, Румъния, Гърция и Литва, докато бъдат завършени. В книгата ще намерите и четирите верижни истории, създадени от децата, участвали в първия проект REF (2015-2017 г.).

Българската версия на книжката може да намерите тук: https://online.fliphtml5.com/uhuhq/bsip/

Cover

 

м.юни 2022 г.

 

Само три седмици преди официалния край на проекта, партньорите се събраха в турския град Коджаели на своята последна работна среща. Срещата бе домакинствана от Провинциалния инспекторат на образованието на Коджаели, с който Асоциация Дислексия – България (координатор на проекта) е свързана с дългогодишно сътрудничество.

Collage-Turkey-June 2022

 

Представителите на България, Латвия, Литва, Португалия, Словения, Румъния, Гърция и Турция обобщиха резултатите от многобройните и разнообразни дейности, реализирани в рамките на проекта и отчетоха, че въпреки усложнената от пандемията на Ковид-19 обстановка, всички задачи са изпълнени в срок и с високо качество. Реализирани са и редица идеи, които не фигурират в първоначалния план. Оценката на участниците в различните дейности и изключително позитивна. В хода на работата бе сформиран отличен международен екип, който разчита на продължаващо сътрудничество и в бъдеще. 

 

м.януари 2022 г.

 нОт 12 до 14 януари 2022 г. се проведе първата от планираните три срещи за обмяна на опинт в рамките на проект REF2: „Четенето – лесно и приятно“. В срещата участваха учители и специалисти от осемте страни партньори – България, Турция, Португалия, Румъния, Латвия, Литва, Гърция и Словения. Домакин бе Основно училище „Ян Месингер“ от гр.Бохинска Бистрица – Словения.

Collage

 

Основната тема на срещата бе „Проекти и инициативи, свързани с четенето. Ролята на училищните библиотеки в мотивацията на децата да четат“. Интересната и наситена програма даде възможност на участниците не само да се запознаят с дейностите, реализирани в училището-домакин, но да се срещнат с университетски преподаватели, библиотечни работници, да посетят исторически обекти и музей, да се потопят в културата на страната. Фактът, че участниците бяха постоянно заедно, създаде отлични условия за комуникация, споделяне на опит и идеи.

Всичко това – в сърцето на Юлианските Алпи, чиято удивително красива природа допълни общото впечатление и удовлетворение от срещата. 

 

  

м.февруари 2020 г.

 

От 24 до 26 февруари 2020 г. в град Резекне, Латвия се проведе първото от предвидените в рамките на проекта обучения, в което взеха участие по четирима представители (учители и специалисти) на всеки от партньорите от България, Турция Португалия, Румъния, Словения, Гърция и Литва, както и на домакините от Педагогическия факултет на Университета в Резекне.

LTTA1-Latvia-8 LTTA1-Latvia-6 LTTA1-Latvia-7 LTTA1-Latvia-3 LTTA1-Latvia-1 LTTA1-Latvia-4 LTTA1-Latvia-2

 От българска страна в обучението взеха участие Даниела Бонева (председател на Асоциация Дислексия - България), Веселина Стоилова (ресурсен учител), Йоана Михайлова и Цветелина Русева (начални учители). Обучението се проведе в три дни, като всеки ден домакин беше различен град в различни региони на Латвия (Резекне, Цесис и Бауска). Първият ден бе посветен в по-голямата си част на теоретичната част по теми, свързани с затрудненията, с които се сблъскват някои деца при усвояване на четенето и писането, методите за тестване (установяване на причините за затрудненията) и начини за подкрепа. Основен лектор бе Даниела Бонева. През втория и третия ден много време бе посветено на споделяне на опит по темата между представителите на страните партньори, дискусии и посещенния в учебни заведения. Всеки от участниците в обучението представи своя отчет с мнение и оценка на видяното и наученото. Със отчетите на българските участници може да се запознаете тук:

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_DBoneva

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_VStoilova

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_YMihaylova

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_CRuseva

 

 

м.декември 2019 г.

 

На 27 декември в ефира на Радио РУСЕ бе излъчено интервю с Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия - България, в което тя разказа за три от проектите, по които Асоциацията работи в момента. Сред тях - и проектът REF2 - Четенето - лесно и приятно.

 

Radio Ruse - Interview

 м.декември 2019 г.

 

В рамките на проекта се предвижда провеждането на две международни обучения на учители и специалисти от страните партньори.

 

Домакин на първото от тях ще бъде Латвия.

 

Участниците в обучението трябва да отговарят на следните условия:

 

-       - Учители в начален етап, ресурсни учители, логопеди или училищни психолози;

 

-       - Членове на Асоциация Дислексия – България;

 

-       - Опит и интереси по темите на обучението;

 

-       - Добро ниво на владеене на английски език (минимум B1);

 

-       - Добри комуникационни умения и умения за работа в екип;

 

-       - Възможност и желание да продължат работата по реализация на проектните дейности след обучението.

 

Одобрените за участие в обучението имат задължението:

 

-       - след завръщането си да представят видяното и наученото пред своите колеги на специално организирани срещи и/или семинарни занятия;

 

-       - да организират открити уроци, където да демонстрират различни дейности с учениците с прилагане на елементи от наученото и видяното по време на обучението.

 

Обучението ще се проведе в гр.Резекне, Латвия от 24 до 26 февруари 2020 г. включително.

 

 

м.ноември 2019 г.

На 1 ноември бе даден официалният старт на проект REF2: Reading with Ease and Fun (Четенето - лесно и приятно). Проектът се осъществява по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за обмяна на добри практики в сферата на училищното образование. Координатор на проекта е Асоциация Дислексия - България, а партньорите са

 

REF2-2 REF2-4 REF2-3 REF2-1

 

 

от Латвия, Турция, Португалия, Румъния, Гърция, Литва и Словения.

Проектът REF2 е продължения на приключилия през 2017 г. много успешен проект REF, насочен към формиране у малките ученици на добри четивни навици, повишаване на интереса им към книгите и мотивацията им да четат. Отчитайки важността на проблема, част от партьорите, реализирали REF, решиха да продължат работата в това направление, като привлекат в партньорството нови страни и по този се разшири и географски обхватът на дейностите. 

Част от партньорите по проект REF2 работиха заедно и по реализацията на предходния проект REF. Това са България, Латвия, Турция и Португалия. За новия проект към тах се присъединиха партньори от четири училища в Румъния, Гурция, Словения и Литва.

 

Тъй като в основата на дейностите по проект REF2 са материалите, разработени в рамките на проекта REF, предстои новоприсъединилите се партньори да преведат материалите на техните езици и да ги адаптират за нуждите на техните ученици. Така в края на проекта ръководството за учители, комплекта работни листи (допълнен с нови идеи и упражнения), видео уроците ще бъдат достъпни на сайта на проекта и на Facebook страницата вече на 11 езика.

 

Асоциация Дислексия - България бе домакин на първата работна среща по проекта, състояла се в Русе през ноември. Бе приет детайлният работен план за дейностите, стратегиите за мониторинг и вътрешна оценка, и за дисеминация; договорени бяха отговорностите и сроковете за реализация на задачите.

В рамките на проекта предстои да се проведат две международни обучения (в Латвия и в Португалия) и три срещи за обмяна на опит (в Гърция, Словения и Литва).