ПДФ Печат Е-мейл

REF2: Reading with Ease and Fun - 2

 

REF2-Logo-Смалл

 

 

м.ноември 2019 г.

На 1 ноември бе даден официалният старт на проект REF2: Reading with Ease and Fun (Четенето - лесно и приятно). Проектът се осъществява по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за обмяна на добри практики в сферата на училищното образование. Координатор на проекта е Асоциация Дислексия - България, а партньорите са

REF2-2 REF2-4 REF2-3 REF2-1

 

от Латвия, Турция, Португалия, Румъния, Гърция, Литва и Словения.

Проектът REF2 е продължения на приключилия през 2017 г. много успешен проект REF, насочен към формиране у малките ученици на добри четивни навици, повишаване на интереса им към книгите и мотивацията им да четат. Отчитайки важността на проблема, част от партьорите, реализирали REF, решиха да продължат работата в това направление, като привлекат в партньорството нови страни и по този се разшири и географски обхватът на дейностите.

Асоциация Дислексия - България бе домакин на първата работна среща по проекта, състояла се в Русе през ноември. Бе приет детайлният работен план за дейностите, стратегиите за мониторинг и вътрешна оценка, и за дисеминация; договорени бяха отговорностите и сроковете за реализация на задачите.

В рамките на проекта предстои да се проведат две международни обучения (в Латвия и в Португалия) и три срещи за обмяна на опит (в Гърция, Словения и Литва).