ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ   E-DYS-LEARN

  logo-small

 

Април 2021

 

 

Трета онлайн среща между партньорите, на която бе представен и обсъден първият работен вариант на Ръководството за бъдещи начални учители.

В първата част са представени теми като:

- Обучителните затруднения - определения, теории, причини, следствия, класификации;

- Дислексията - най-често срещаното специфично обучително затруднение;

- Ролята на ранната идентификация и маркери за възможни обучителни затруднения;

- Насоки за подпомагане на учениците с обучителни затруднения в условията на масовото училище.

E-Dys-Learn-13.04.2021-1 E-Dys-Learn-13.04.2021-2

Втората част е изцяло посветена на ролята на дигиталните технологии като част от учебния процес. Представени са различни приложения и платформи, които позволяват да бъдат подготвяни разнообразни интерактивни учебни материали и са дадени подробни (стъпка по стъпка) инструкции за тяхното използване.

 

Ръководството ще бъде готово в края на лятото, като ще е преведено на езиците на всички партньори.

 

На базата на подготвените материали ще бъде разработен онлайн курс за студнети от специалностите Предучилищна и Начална педагогика за обучителните затруднения и как учениците с такива трудности могат да бъдат ефективно подпомогнати в клас с помощта на технологиите.

 

Вече е активен и сайтът на проекта http://edyslearn.com , засега само на английкси, но скоро - и на езиците на партньорите.

 

 

 

Януари 2021

 

В края на м.януари се проведе втората онлайн среща на координаторите от страните - партньори. Обсъдена и приета бе структурата на Ръководството за бъдещи начални учители, което се явява първият от предвидените за разработване в рамките на проекта материали. Ръководството ще се състои от две части: първата, посветена на най-често срещаните обучителни затруднения, какво да очакват бъдещите педагози, когато се изправят пред ситуация, при която имат ученици с обучителни затруднения и как да са максимално ефективни в подкрепата на тези ученици; втората част ще бъде изцяло посветена на дигиталните компетентности, които бъдещите учители следва да притежават и как съвременните технологии могат да бъдат използвани за подпомагане на учебния процес.

В скоро време ще бъде готов сайтът на проекта, където ще можете да намерите повече информация.

E-Dys-Learn-Jan.2021-1

E-Dys-Learn-Jan.2021-3

 

Декември 2020

 

Първата онлайн среща по проект E-DYS-LEARN (2020-1-BG01-KA203-079118) с координатор Асоциация Дислексия – България се проведе на 15 декември с участието на представители на всички партньори. Основната цел бе изясняване на основните административни и финансови правила за реализиране на проекти по програма Еразъм+; уточняване на задачите за първите 6 месеца на проектния период и отговорностите на всеки от партньорите.

E-Dys-Learn-Dec.2020-1 E-Dys-Learn-Dec.2020-2