ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ   E-DYS-LEARN

 

Януари 2021

 

В края на м.януари се проведе втората онлайн среща на координаторите от страните - партньори. Обсъдена и приета бе структурата на Ръководството за бъдещи начални учители, което се явява първият от предвидените за разработване в рамките на проекта материали. Ръководството ще се състои от две части: първата, посветена на най-често срещаните обучителни затруднения, какво да очакват бъдещите педагози, когато се изправят пред ситуация, при която имат ученици с обучителни затруднения и как да са максимално ефективни в подкрепата на тези ученици; втората част ще бъде изцяло посветена на дигиталните компетентности, които бъдещите учители следва да притежават и как съвременните технологии могат да бъдат използвани за подпомагане на учебния процес.

В скоро време ще бъде готов сайтът на проекта, където ще можете да намерите повече информация.

E-Dys-Learn-Jan.2021-1

E-Dys-Learn-Jan.2021-3

 

Декември 2020

 

Първата онлайн среща по проект E-DYS-LEARN (2020-1-BG01-KA203-079118) с координатор Асоциация Дислексия – България се проведе на 15 декември с участието на представители на всички партньори. Основната цел бе изясняване на основните административни и финансови правила за реализиране на проекти по програма Еразъм+; уточняване на задачите за първите 6 месеца на проектния период и отговорностите на всеки от партньорите.

E-Dys-Learn-Dec.2020-1 E-Dys-Learn-Dec.2020-2