ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ STREAM thiS TEAM 

STREAM - Logo

 

м.февруари 2022

Приключи работата по разработването на Ръководството за учители в рамките на проекта. Основните теми в него са: От STEM и STEAM към STREAM;

 

STREAM BOOK

 

 

Педагогическа диференциация и Универсален дизайн за учене; Особености в обучението на надарените деца; Специфичните потребности на децата със затруднения в ученето и други, важни за съвременното образование аспекти. Наръчникът е достъпен на езиците на всички партньори и на английски.

Електронната Версия на STREAM Ръководството на български език е достъпна тук: https://online.fliphtml5.com/glfel/dxoo/#p=1

 

 

 

м.януари 2022

От 25 до 27 януари 2022 г. EDUFOR и групата училища в гр.Нелас, Португалия бяха домакини на международно обучение за учители в рамките на проект STREAM. Обучението бе осъществено в партньорство с Католическия университет – гр.Порто, признат за най-добрия португалски университет според класацията на Times Higher Education World University Ranking за 2021 година.

 

STREAM-LTTA2-Portugal-Collage

 

Основни акценти в теоретичната част на обучението бяха темите за екипното учене и преподаване, за педагогическата диференциация и метода «Универсален дизайн за учене». Внимание бе отделено и на темата за наставничеството (учител – ученик и ученик – ученик) и неговата роля в учебния процес.Участниците в обучението, представители на петте страни партньори (България, Румъния, Турция, Латвия и домакините от Португалия) прекараха един незабравим ден в Центъра за наука и творчество Exploratorio. Запознаха се с разнообразните инициативи на Центъра, насочени към децата (на възраст 3+ години) и семействата. Имаха възможност да се включат в някои от дейностите, като например „Науката в детските книжки“, „В търсене на съкровища“, „Човешкото тяло“, „Хемисфериум“ и др.

 

 

 

 

м.ноември 2021

 

От 22 до 24 ноември се проведе първото международно обучение за учители, организирано в рамките на проект STREAM на тема „STEAM в и извън класната стая“. Домакин на обучението бе провинциалният инспекторат на образованието в Коджаели, Турция. Участват

 

STREAM-LTTA1-Nov. 2021-Turkey

   

учители от петте страни партньори: Португалия, България, Турция, Румъния и Латвия. Темите на обучението са свързани с приобщаващото образование и създаването на възможности за реализация и развитие на всички ученици, включително на тези със затруднения в ученето и на надарените деца. В рамките на семинара „От STEM към STEAM. Развиване на творческото и критично мислене“ участниците научиха нови неща, прилагаха знанията си по физика и математика, участваха в състезателни игри, строиха модели с подръчни материали, създаваха собствени игри за представяне на физични закони. През третия ден се проведе практическо занятие на тема „Работа с MBOT“, в което участниците, след като се запознаха с основните принципи на използването на MBOT, трябваше да напишат кратка програма, която да се справи с проблема „безопасно паркиране“.

 

 

 

м.юли 2021

 

Седем месеца след официалния старт на проекта и две онлайн срещи, партньорите успяха да организират и първата присъствена работна среща, домакин на която бе EDUFOR – координатор на проекта. На срещата, състояла се на 16 и 17 юли в гр.Мангуалде, Португалия, присъстваха представители на домакините от Португалия, на Асоциация Дислексия – България, на провинциалния инспекторат по образование от гр. Измит-Турция и на гимназия „Г.Мойсил“ от гр.Тимишоара-Румъния. Дистанционно в срещата се включиха и представители на университета RTA-гр.Резекне-Латвия.Отчетено бе свършеното до момента, обсъдена бе структурата на разработвания Наръчник, набелязани бяха задачите за предстоящите месеци.През м.ноември 2021 предстои да се проведе обучение на тема “STEAM – в клас и в извънкласните дейности“, домакин на което ще бъде турският партньор.

 

STREAM-July 2021-Portugal

 

 

 

м.май 2021

 

В началото на месеца се проведе поредната онлайн среща между представители на партньорите за проверка на свършеното до момента и обсъждане на предстоящите задачи. В ход е работата по първия интелектуален продуктSTREAM Наръчник, който ще служи като отправна точка за работата по проекта и като основа за материалите, които ще бъдат разработени на следващите етапи на проекта.

 

STREAM-01.05.2021-online meeting

 

 

м.декември 2020 

 

В самия край на 2020 се проведе първата онлайн среща по новия проект Erasmus+ Стратегически партньорства в сферата на училищното образование STREAM thiS TEAM, който ще Асоциация Дислексия - България ще реализира заедно с партньори от Португалия, Латвия, Турция и Румъния.

Всички материали, които ще бъдат разработени през трите години на проекта, ще бъдат достъпни и на български.

 

 

29.12.2020-online meeting

 

 

м.декември 2020

Даден бе официалният старт на новия проект STREAM thiS TEAM, който Асоциация Дислексия - България ще реализира през следващите близо три години в партньорство с център EDUFOR и групата училища от гр.Нелас (Португалия), Провинциалния инспекторат на образованието в Коджаели (Турция), Технологична Академия - Резекне (Латвия) и гимназия "Григоре Мойсил" от гр.Тимишоара (Румъния).

Проектът се базира изцяло на екипна работа: на първо място - между партньорите и други образователни институции по места; ще бъдат сформирани екипи от ученици и учители (ментори), както и екипи от ученици, доказали високи постижения в дадено направление и ученици, които се нуждаят от подкрепа.