ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ  T2H: Teach me to Help

T2H Logo

 

Май 2022

 

Само три седмици след първата работна среща по проекта, домакинствана от училището в град Форнуш де Алгодреш, Португалия, в румънския град Орадя започна първото от предвидените три международни обучения на учители. Темата на обучението е “Подкрепа на емоционалното развитие на деца със специални потребности чрез арт терапия“.

  T2H LTTA1 - collage-may-2022
 

 

Основният фокус в първия ден беше в две направления: теоретично – история на арт терапията, какво представлява, в кои случаи може да се използва; и практическо – изразяване и отработване на емоциичрез средствата на изобразителното изкуство и пластичните изкуства.

 

Участниците в обучението (учители от България, Турция, Италия, Португалия, Полша, Гърция и Румъния), освен че придобиха нови знания и споделяха мнения, се забавляваха участваха в разнообразните дейности, предложени от домакините.

 

 

 

 

 

Юли 2022

 

На 1 юли в Русе се проведе първото от серията обучения на специалисти, работещи в сферата на специалното образование в рамките на проекта T2H: Teach me to Help (Научи ме да помагам). Темата на обучението бе: „Подпомагане на емоционалното развитие на деца и младежи със СОП чрез арт-терапия“.  

1.07.2022

 

Обучението е реплика на провелото се в началото на месец май международно обучение на учители и специалисти в гр.Орадя, Румъния. От българска страна партньор в проекта е Асоциация Дислексия – България, а всички дейности се реализират в тясно сътрудничество с Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – гр. Русе.

 

 

Април 2022

 

След няколко срещи онлайн на 20 и 21 април се проведе и първата присъствена среща с участието на представители на страните партньори. Домакин на срещате бе училището от гр.Форнуш де Алгодреш, Португалия.

 

Освен организационни и административни въпроси, партньорите обсъдиха в детайли дейностите, свързани с подготовката на първия проектен продукт, набелязаха задачите, разпределиха отговорностите и определиха сроковете. До началото на следващата учебна година предстои

T2H collage-april-2022

 

да бъдат разработени четири практически ръководства – три за учители и едно за родители за подпомагане на работата им с децата с различни видове образователни потребности и затруднения. Ръководствата за учители ще покриват три основни теми: Арт-терапия, Сензорна терапия и Подпомагане на ученици със специфични обучителни затруднения.

 

В края на срещата участниците се запознаха и с някои от природните забележителности на района. 

 

 

 

 

 

Февруари 2022

 

В самото начало на м.февруари партньорите по проекта участваха в инициирана от координатора онлайн среща. Основната цел бе по-детайлно представяне на партньорите (някои от тях работят съвместно от години, но други са нови в този състав на партньорството), запознаване с административните и финансови правила на програма Еразъм +, уточняване на работния план и графика за реалзиране на дейностите. 

 

T2H-online 1-1   T2H-online 1-2

 

 

Януари 2022

 

С началото на новата година официално стартита и проект T2H: Teach me to Help в камките на програма Еразъм +, направление Училищно образование. Координатор на проекта е Асоциация CES - Румъния, а партньорите са от България (Асоциация Дислексия), Турция (Провинциален инспекторат на образованието - Коджаели, и Основно училище "Зубейде ханъм" от Истанбул), Гърция (Регионален инспекторат по начално образование - Игуменица), Италия (Средно училище "Антонио Грамши" - Палермо), Португалия (Средно училище - гр.Форнуш де Алгодреш) и Полша (Висше училище за бизнес и социални науки - Лодз).