Проект DYGI4ADU ПДФ Печат Е-мейл

  DYGI4ADU logo

 

 

Август 2023

Още един отчет "Иновативни подходи в обучението на възрастни с дислексия" е подготвен с активното участие на всички партньори. В резултат на направеното проучване са описани добри практики както от участващите страни, така и от други страни извън партньорството. Може да изтеглите резюме на отчета на български от следния линк: https://drive.google.com/file/d/16zv7UTnrUpPyoZSHAUOHQAFUG3I4ZU_Y/view?usp=sharing

С пълния текст на документа (на английски) може да се запознете на сайта на проекта https://dygi4adu.eu/

WP2-A2.3-BG

Август 2023

 

Със съвместните усилия на партньорите от Италия, Ирлансия, Гърция, Латвия, Полша и България бе изготвен обобщен отчет за специфичните индикатори на дислексията при възрастни. Може да изтеглите резюмето на отчета от тук: https://drive.google.com/file/d/1vCsI2A6a-IO2YHSCBdx3dQsEGmHXad8K/view?usp=drive_link

С пълния текст на документа може да се запознаете на сайта на проекта https://dygi4adu.eu/

 

 

WP2-A2.2-BG

 

Май 2023

 

Готов е първият от серията международни документи, изготвен съвместно от партньорите по проекта на тема "Критичен преглед на съвременните подходи към дислексията при възрастни". Резюмето на отчета може да свалите от тук: https://drive.google.com/file/d/1zNxU_B_oBwxVD4829ITr-oPIJcNhQOHA/view?usp=sharing

С пълния текст на документа (на английски) може да се запознаете, ако посетите сайта на проекта www.dygi4adu.eu 

WP2-A2.1-BG

 

 

 

Май 2023

 

Имаме удоволствието да Ви представим Бюлетин 1, даващ информация за целите и задачите на проектаочакваните резултатипартньоритеосновните разглеждани теми на работните срещи и др.

 

Може да свалите Бюлетина от тукhttps://bit.ly/DYGI4ADU_Newsletter_1_BG

 

 

DYGI4ADU-Newsletter 1 - BG

 

  

 

 

 

Април 2023

Готов е сайтът на проекта, който ще се обновява периодично през целия срок на проекта. Сайтът е достъпен на англйски, български, гръцки, италиански, латвийски и полски. Може да се информирате за проектните дейности и хода на реализиране на задачите: https://dygi4adu.eu/  

 

DYGI4ADU-Website

 

 

Ноември 2022

 

В последните дни на месец ноември се проведе първата работна среща по проекта. Домакин на срещата бе координаторът на проекта - InProgress, а мястото - живописната Месина на о.Сицилия. В срещата взеха участие представители на всички партньори - от Италия, Гърция, Латвия, Полша, Ирландия и Асоциация Дислексия - България.

 

Основните теми за обсъждане бяха свързани с предстоящите задачи по разработване на предвидените материали - проучвания, доклади, онлайн курс и др.