Печат

Проект DAP: Dyslexia Assessment Protocol

 

 м.октомври 2020 г.

 

През изминалите месеци, въпреки извънредните обстоятелства, причинени от пандемията КОВИД-19, екипът на проект DAP продължи активно работата по реализиране на заложените дейности и разработване на материалите. 

Приключи успешно един от важните етапи в реализирането на проекта - изготвянето на Научната обосновка на съдържанието и структурата на тетсовата батерия. Документът се базира на проведено задълбочено проучване по темата, ръководено от екипа на Лабораторията по сепциално образование на Университета в Резекне, Латвия (координатор на проекта), с активното съдействие на Асоциация Дислексия - България.

Със съдържанието на документа може да се запознаете тук

 

SSReport

 

 

 

 

 

м.февруари 2020 г.

 

DAP LOGO Готови са резултатите от проведените анкети сред учители в предучилищните групи и учители в начален етап.

Резулатите са обобщени и анализирани. (засега документите са само не английски език, но предстои да публикуваме и вариант на български) Може да се запознаете с тях тук:

 

Резултати от проучването сред учители в предучилищни групи: https://bit.ly/DAP_Survey_Pre_School

Резултати от проучването сред учители в начален етап: https://bit.ly/DAP_Survey_Primary_School

 

Благодарим на всички, които се включиха!

 

м.януари 2020 г.

 

DAP LOGO-smaller

 

В рамките на проекта във всички страни - партньори се провежда проучване сред учители в предучилищните/подготвителни групи и сред начални учители относно ранната идентификация на риска от дислексия при деца от предучилищна възраст и ученици в периода на първоначално ограмотяване.

За целта са подготвени две анкети. Резултатитеще бъдат обобщени и анализирани и заедно с подготвяната научна обосновка, ще послужат като основа при разработване на оценяващия протокол (набор тестове).

Разчитаме на Вашата заинтересованост и ангажираност с проблема. Молим да попълните съответната анкета, като последвате един от линковете по-долу.

Моля, разпространете анкетата сред свои колеги, за да може събраната информация да отрази максимално пълно и точно ситуацията в страната.

Предварително Ви благодарим!

Анкета за детски учители и учители в предучилищни/подготвителни групи:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwIjeX4e9kZBH1yA…/viewform

Анкета за начални учители:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeT9hWVZUvI_ixeVJ…/viewform

DAP LOGO

 

м.ноември 2019 г.

 

На 7 и 8 ноември в гр.Русе се проведе първата работна среща по проект DAP. 

Партньорите обсъдиха и приеха Дисеминационната стратегия, План за вътрешен мониторинг и оценка. Разработиха подробен план на дейностите през първите шест месеца, разпределиха задачите и отговорностите.

 

DAP-Ruse Meeting-1 DAP-Ruse Meeting-2 DAP-Ruse Meeting-3

 

 

 

Непосредствено след завършване на срещата ще стартира работата по провеждане на проучване сред детски, начални и ресурсни и специалисти учители в петте държави, което ще в основата на разработваната педагогическа рамка на набора от тестове.

 

Следвайте страницата на проекта във Фейсбоок за актуална информация. Facebook: Project DAP: Dyslexia Assessment Protocol

 

 

 

м.ноември 2019 г.

 

 

На 1 ноември 2019 г. бе даден официалният старт на новия проект, в който Асоциация Дислексия - България е партньор. Специалистите от асоциацията са автори на проектната идея и бяха в основата на разработването на проектното предложение.

Основната цел на проекта е да се разработи пълен набор от лесно приложими в условията на класната стая тестове за установяване наличието на риск от дислексия при децата в предучилищна възраст и при малките ученици (1-2 клас) в периода на първоначално ограмотяване.

Координатор на проекта е Лабораторията по специална педагогика на Университета в Резекне, Латвия. Партньори, освен Асоциация Дислексия - България, са Провинциалния инспекторат на образованието от провинция Коджаели, Турция, Лицей "Г.Моисил" - гр.Тимишоара, Румъния и софтуерната компания GedonSoft от гр.Бремен, Германия, която ще разработи компютърната версия на теста.

 

Erasmus-Logo-small