Печат

Проект PREDYS  PreDYS Logo

 

 

м.юли 2021

 

Успешно приключи международното онлайн обучение, организирано от партньорите по проекта, с участието на учители и специалисти от България, Португалия, Турция, Латвия, Испания и Гърция. В първата част на последното занятие бяха представени асистиращи технологии и онлайн платформи за споделяне на опит, обмен на материали, полезни връзки и ресурси. Във втората част учители и специалисти от страните партньори споделиха опит от работата с деца със затруднения в четенето и писането.

 

Colage-6-02.07.2021

 

 

 

м.юни 2021

 

Четвъртото занятие от онлайн обучението, организирано в рамките на проект PreDys бе разделено в две части. Първата бе на тема: "Как учителите могат да подкрепят деца в риск от дислексия", представена от испанския партньор. Втората - "Ролята на специалистите и как те могат да помогнат на учителите", представена от партньорите от Португалия. В обучението участват детски, начални и ресурсни учители, логопеди и психолози от шестте страни партньори: България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция, Обучението стартира на 28 май и се провежда в шест последователни петъчни дни до 2 юли.

 

PreDYS-Colage-4

 

***

Трето поредно занятие от онлайн обучението, организирано в рамките на проект PreDys с участието на детски, начални и ресурсни учители, логопеди и психолози от шестте страни партньори: България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция. Занятието бе на тема: "Как да подготвим децата за процеса на ограмотяване". Обучението стартира на 28 май и се провежда в шест последователни петъчни дни до 2 юли.

 

Colage-3

 

*** 

На 4 юни се проведе второто поредно занятие от онлайн обучението, организирано в рамките на проект PreDys с участието на детски, начални и ресурсни учители, логопеди и психолози от шестте страни партньори: България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция. Занятието бе на тема: "Предпоставки за формиране на добри умения за четене и писане". Обучението стартира на 28 май и се провежда в шест последователни петъчни дни до 2 юли.

 

Colage-2

 

 

 

м.май 2021

 

В последния петък на месец май се проведе първото занятие от онлайн обучението в рамките на проект PreDys с участието на детски, начални и ресурсни учители, логопеди и психолози от шестте страни партньори: България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция бе на тема: "Какво представлява дислексията? Какво означава "риск от дислексия"? Как да разпознаем симптомите в предучилищна у ранна училищна възраст". Обучението се провежда в шест последователни петъчни дни от 28 май до 2 юли.

 

Colage-1

 

м.април 2021

 

ПОКАНА

 

 

Уважаеми колеги,

 

 

Представяме ви програмата на безплатен онлайн обучителният курс на тема „Подпомагане на децата в риск от дислексия при прехода от детска градина към училище“, разработен по проект PreDYS в партньорство с колеги от 6 европейски страни. Курсът ще се проведе в шест занятия – стартирайки от 28 май 2021 г. – всеки петък от 17:30 до 19:30 ч.

Предимствата на курса са:

 -         не се ангажират почивните дни

 -         Безплатен е

 -         За да се включите е достатъчно да попълните регистрационната форма

 

Курсът е подходящ за учители в предучилищни групи, за начални учители, ресурсни учители и специалисти.

Темата за дислексията е особено актуална в последно време, а едно по-задълбочено познание по въпроса би ви дало предимството да бъдете адекватни на потребностите на децата с дислексия.

 

ВАЖНО! Занятията се провеждат на английски език.

 

Желаещите да се включат, следва да попълнят приложената Регистрационна форма и да я изпратят на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. не по-късно от 25 май 2021 г. (вторник). Местата са ограничени.

 

Програма на курса:https://dox.abv.bg/download?id=75974d01df 

 

Регистрационна форма: https://dox.abv.bg/download?id=16f92dbfff 

 

 

 м.януари 2021

 

На 18 януари 2021 г. се проведе поредната онлайн среща по проект PREDYS ("Подпомагане на деца в риск от дислексия при прехода от детска градина в училище") с участието на представители на партньорите от Испания, България, Португалия, Турция, Гърция и Латвия. Отчетено бе постигнатото до момента, както и задачите за следващите месеци. Предстои организиране на семинари за учители и родители, на които ще бъдат представени разработените материали. #predysproject

 

11

 

 

  

м.декември 2020

 

Готови са двете ръководства (за учители и за родители), разработени в рамките на проект PREDYS от Асоциация Дислексия - България в партньорство с колегите от Испания, Латвия, Португалия, Турция и Гърция. Освен теоретична част, представяща основните проблеми, с които децата в "риск от дислексия" се сблъскват при прехода от детска градина към 1 клас, в ръководствата с авключени практически съвети и случаи от практиката. Можете да се запознаете с ръководствата на посочените по-долу линкове.

Ръководство за учители: http://bit.ly/PREDYS_Guide_for_Teachers_BG

Ръководство за родители: http://bit.ly/PREDYS_Guide_for_Parents_BG

#predysproject

 

Guide parents - bg

Guide teachers-bg

 

 

 

м.август 2020

 

Въпреки трудностите, породени от извънредната обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, екипът на проект PREDYS продължава работата по разработване на компонентите от пакета методически материали, насочени към подпомагане на децата в риск от дислексия при преминаването от детската градина в първи клас. След обсъждане мецду партньорите бе приет окончателния вариант на Въпросника за училищна готовност, целящ установяване на възможни дефицити в подготовката на децата и наличието на т.нар. "риск от дислексия". С Въпросника може да се запознаете тук: https://bit.ly/PreDys_Check_List_for_School_Readiness_BG

#predysproject

 

check list

 

м.юни 2020  PreDYS Logo

 

Втора онлайн работна среща на координаторите от страните партньори за отчитане на постигнатото до момента и уточняване на следващите стъпки в реализиране на проектните цели. Асоциация Дислексия – България представи структурата на двата наръчника (за учители и за родители), които предстои да бъдат разработени.

#predysproject
 
Online Meeting - 27.05.2020 - 1
Online Meeting - 27.05.2020 - 2

 

 

м.май 2020

 

PreDYS Logo

В рамките на проекта бе проведено проучване, касаещо проблемите на ранната идентификация на дислексията в страните партньори (България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция), както и опита в други европейски страни. Очертана бе педагогическата рамка, въз основа на която предстои да бъдат разработени материалите, целящи подпомагане прехода на децата в "риск от дислексия" от детската градина към училище. С обобщения отчет от проучването може да се запознаете тук: https://bit.ly/PreDys_Pedagogical_Framework_BG

#predysproject

Pedag-Framework-BG

  

 

м.април 2020

 

С решение на координаторите на проектните екипи на 9 април бе организирана онлайн работна среща за отчитане на резултатите от проектните дейности до момента и вземане на някои неотложни решения във връзка със създалата се ситуация в резултат от обявената пандемия на COVID-19. Независимо от наложените мерки за карантина и физическа изолация във всички страни - партньори по проекта, работата по реализиране на предвидените дейности продължава.

#predysproject

 

 

Online Meeting - 09.04.2020 - Agenda Online Meeting - 09.04.2020 - 1 Online Meeting - 09.04.2020 - 3  

 

 

м.февруари 2020

 

В изпълнение на подготвителните дейности за разработване компонентите на Пакета за подпомагане прехода от детската градина към училище на децата, които са в риск от дислексия, партньорите по проекта работят по изготянето на няколко документа:

 

1/ Обзор на ситуацията по отношение на ранната идентификация на възможни обучителни затруднения в страните партньори (очаква се в края на този месец);2/ Обзор на опита за ранна идентификация на възможни обучителни затруднения в други европейски страни (срок 31 март 2020);

 

3/ Обзор на предишни проекти, свързани с темата за подкрепа на децата със специфични обучителни затруднения (и по-специално дислексия), реализирани в страните - партньори по този проект (срок 15 април 2020);

 

4/ Предпоставки за успешен и гладък преход от детската градина към училище (срок 30 април 2020).

 

Всички упоменати материали ще бъдат обединени в общ документ "Педагогическа рамка", който ще послужи като основа за разработване на материалите в помощ на учители и родители на деца в риск от дислексия в периода на прехода от детската градина към училище. Педагогическата рамка ще бъде преведена на езиците на всички партньори и ще бъде достъпна на Facebook страницата на проекта (на всички езици), а на сайта на Асоциация Дислексия - България - на български.

#predysproject

 

 

 

 

 

м.декември 2019

 

На 2 и 3 декември се проведе първата работна среща по проект PreDYS, в който Асоциация Дислексия - България участва заедно с партньори от Испания, Турция, Латвия, Португалия и Гърция. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Домакин на срещата бе Университетът в град Резекне, Латвия (Rezekne Academy of Technologies).

 

  

PreDYS-1 PreDYS-2 PreDYS-3

 


Партньорите обсъдиха и приеха работният план и график на дейностите по проекта, стратегиите за дисеминация и вътрешен мониторинг и оценка.
През първите месеци на проекта усилията ще бъдат насочени към подготовка на педагогическата рамка, на база на която ще се разработят компонентите на пакета методически материали, насочени към подпомагане на децата в риск от дислексия при преминаването от детската градина в първи клас.

#predysproject

 

м.ноември 2019

 

 На 1 ноември Асоциация Дислексия - България стартира работа по още един международен проект, финансиран по програма Erasmus+, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование - PreDYS: Подкрепа на децата в риск от дислексия при прехода от предучилищна група към първи клас.

Координатор на проекта е Училище "А.Агилера" от гр.Терраса, Испания. Другите партньори са от Латвия, Турция, Португалия и Гърция.

Основната цел на проекта е въз основа на проучване, направено сред целевите групи (детски и начални учители, ресурсни учители, специалисти и родители) да се подготви комплект методически материали в помощ на учители и родители, работещи и отглеждащи деца с дислексични симптоми, за да могат тези деца да започнат училище подготвени за предизвикателствата, които ги очакват. #predysproject

 

Erasmus-Logo-small