Печат

ПРОЕКТ TUTODYS

logo tutodys

 

 

 

 

 

м.юли 2021

 

 

Завърши работата на партньорите по разработването на упражненията от Модул 1 "Четене, Писане, Развитие на речта" (около 600 упражнения). Предстои всички те да бъдат преведени и адаптирани на езиците на партньорите.

 

м.април 2021

 

Започна работата по разработването на серията упражнения от първия модул "Четене, Писане, Развитие на речта". Всеки от партньорите работи по 11-12 теми, покриващи програмата за 1-6 клас, разпределени в три нива на трудност. По всяка тема ще бъдат разработени по 10-15 упражнения, което означава, че общият брой на упражненията в този модул ще надхвърли 750.

В ход е работата и по разработване на платформата, на която ще бъдат достъпни всички материали.

На 21 април партньорите се срещнаха онлайн, за да обсъдят техническите параметри на разработваните упражнения.

 

TutoDys-21.04.2021-1

TutoDys-21.04.2021-2

 

 

м.март 2021

 

В края на месец март партньорите по проекта проведоха втора онлайн среща, на която разпределиха задачите по реализацията на първия от планираните четири модула упражнения за подпомагане на ученето на деца на възраст 6-12 години със затруднения от дислексичния спектър. Модулът обхваща три от базовите умения, а именно Четене, Писане, Развитие на речта.

6

 

 

м.декември 2020

 

На 4 декември се проведе първата онлайн среща по новия 3-годишен проект TutoDYS (2020-1-FR01-KA201-080571) по Програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на училищното образование. Проектът се координира от EDULOG (Франция), а партньори на Асоциация Дислексия - България са LogoPsyCom (Белгия), Euphoria (Италия), Les Apprimeurs (Франция) и Osnovna Skola J.Matosa (Хърватска).

Целта на проекта е разработването на платформа, посветена на подкрепата на развиването на базовите умения на децата с обучителни затруднения във възрастовата група 6-12 години.

Всички разработени по проекта материали ще бъдат достъпни и на български.

#tutodysproject
7-12-2020-1