Що е дисграфия?

Това състояние е известно още като “проблем на визуално-двигателната интеграция”.

Признаците за дисграфия включват:

  • Необичаен захват на химикала;
  • Детето полага глава на чина, за да следи движението на върха на химикала докато пише;
  • Стиска химикала толкова силно, че скоро усеща напрежение и умора в ръката;
  • Писането е бавно, с видимо усилие, а не механично действие;
  • Детето пише буквите, започвайки и завършвайки в необичайни точки;
  • Изпитва затруднение да “задържи” буквите на реда; п
  • Преписването на текст от черната дъска е бавно и мъчително. Детето често “губи” мястото, допуска правописни грешки, не винаги изписва главните букви и препинателните знаци;
  • Необичайно подреждане на текста върху страницата. Думите може да са наблъскани една в друга или да са на голямо разстояние. Полета и нови редове почти липсват;
  • Детето изпитва необичайно големи затруднения при овладяването на ръкописните букви и показва хроническо объркване при изписваните по подобен начин ръкописни букви, като например п-т, и-ш, и др.