Що е дискалкулия?

Думата „дискалкулия” означава наличие на проблеми при работата с числа - определянето на количества, извършването на аритметични действия, решаване на текстови задачи. Въпреки че хората с дискалкулия са значителен брой, техният проблем остава някак по-незабелязан и често оправдаван с думите „не му върви математиката”. Не е трудно да различите дискалкулията, ако познавате симптомите й:
 • Детето може да пресметне и назове правилен отговор, но да запише съвсем различно число;
 • Трудно чете числата, състоящи се от повече от две цифри; разменя местата на цифрите в числата;
 • До късно смята на пръсти и използва разни "хитринки";
 • Среща трудности при събиране и изваждане с преминаване;
 • Бърка реда на действията;
 • Трудно заучава таблицата за умножение;
 • Среща затруднения при текстовите задачи, защото му е трудно да определи логическата последователност.Често дискалкулията има и „странични ефекти”;
 • Детето трудно и късно се научава да разпознава часовника;
 • Няма точна представа за времето;
 • Трудно стига някъде навреме;
 • Трудно запомня последователността, в която са се случили дадени събития;
 • Трудно борави с пари.