Поведение и емоционални реакции

Много често децата със затруднения в училище имат трудности в поддържането на това, което се смята за нормален профил на поведението и нагласите. Най-често срещаните проявления, свързани с дислексията, са объркването и реакциите на него – бунтарство или отдръпване и затваряне в себе си. Освен това може да присъства цял спектър от симптоми, наричани разстройство на дефицита на вниманието, със или без хиперактивност.
Тези симптоми се разделят основно в три групи:
Предимно с нарушение във вниманието
  • Детето често не внимава за детайлите и прави грешки от невнимание в училище или друга работа; трудно задържа вниманието си по време на час в училище или по време на игри; често изглежда, че не слуша когато му се говори директно; не следва инструкции и не успява да завърши училищната работа; често се затруднява да се организира в задачи и дейности, както и често забравя и губи предмети; често се разсейва от странични стимули.
Предимно хиперактивно-импулсивен тип
  • Детето често шава с ръце и крака или се мести на стола си; често става от мястото си в клас, когато се очаква да седи; често бяга напред-назад или се катери в ситуации, в които е неподходящо; често бърза да отговори преди да е завършил въпросът; трудно изчаква реда си; често се намесва в разговори или в игри; често говори прекалено.
Комбинирани
  • Наблюдават се поне 6 симптома и от двата вида.